Info Torup Musikforening

Mejeriet i Torup ramme for forskellige aktiviteter. 
Musik, møder, foredrag udstillinger mv

Torupvejen 135 B, 3390 Hundested
tlf. 40 42 88 96 - torupmusik@gmail.com